Leczenie depresji w Warszawie

depresyjny ciemny tunel, na końcu para ludzi
INZPiRO oferuje leczenie różnych zaburzeń depresyjnych.
Z punktu widzenia praktyki klinicznej zaburzenia depresyjne możemy podzielić następująco:

Reakcja depresyjna

W tym przypadku objawy depresyjne pojawiają się w związku z jakimś wydarzeniem lub wydarzeniami, które najczęściej mają charakter negatywnego czynnika psychospołecznego. Może być to strata, zawód emocjonalny, konflikt bądź utrata bliskiej nam osoby, znacząca zmiana statusu, bądź roli życiowej. Zwykle pojawienie się objawów depresyjnych wiąże się z kumulacją stresu, który przekracza indywidulane zdolności adaptacyjne. W konsekwencji mogą pojawiać się trudności w codziennym funkcjonowaniu. Niekiedy jest to stan przemijający, po kilku dniach, tygodniach, człowiek zaczyna czuć się lepiej i wraca do normalnego życia. Czasem zespół objawów depresji utrzymuje się dłużej, a ich nasilenie wydaje się niewspółmierne do okoliczności, czynnika lub czynników wywołujących. Opisywany przez taką osobę stan jest często zaskoczeniem tak dla tej osoby jak i dla jej otoczenia, zwykle jakościowo różny od wcześniej przeżywanych okresów smutku, przygnębienia. Towarzyszy mu istotne poczucie cierpienia, pogorszenie jakości oraz wyraźna dezorganizacja życia. Taka sytuacja wymaga podjęcia leczenia. W tej sytuacji warto skonsultować się z psychiatrą lub psychoterapeutą, którzy zaproponują możliwą pomoc. Leczenie depresji może wówczas odbywać się zarówno przy pomocy środków farmakologicznych, jak i odpowiednio dobranej psychoterapii.

Duża depresja

Tutaj objawy depresyjne pojawiają się często bez uchwytnej przyczyny. Epizod depresyjny tego typu występuje między innymi w przebiegu chorób afektywnych (jednobiegunowej i dwubiegunowej), czy zaburzeń schizoafektywnych. W tym przypadku uwarunkowania neurobiologiczne odgrywają podstawową rolę w rozwoju zaburzenia, więc trzeba je wziąć pod uwagę 
w czasie leczenia depresji. Ostre rozdzielenie czynników psychologicznych, społecznych od biologicznej predyspozycji jest trudne, a przyczyny wystąpienia epizodu chorobowego rozpatrywać należy wielopłaszczyznowo, uwzględniając wpływ zarówno jednych jak i drugich. Uważa się, że negatywne czynniki o charakterze psychospołecznym oddziałując na „depresyjnie uwrażliwiony” mózg, modulują występowanie i przebieg epizodów depresji. Epizody zaburzeń depresyjnych mogą tutaj również występować rodzinnie. Inaczej niż w zaburzeniach reaktywnych, w tym przypadku epizody depresji zwykle nawracają, z różną częstością, po różnie długo trwających okresach remisji objawowej. Leczenie depresji dwubiegunowej nie powinno być odkładane, gdyż tego typu zaburzenia psychiczne mogą się nasilać wraz z upływem czasu.

Depresja związana z przyjmowaniem leków i innych substancji

Część leków stosowanych w medycynie ogólnej oraz stosowanie innych substancji psychoaktywnych może mieć wpływ na neuroprzekaźnictwo w ośrodkowym układzie nerwowym. Może to powodować u chorego zaburzenia depresyjne. Depresję może (ale nie musi) powodować stosowanie:

  • niektórych leków obniżających ciśnienie krwi,
  • niektórych neuroleptyków – leków przeciwpsychotycznych,
  • niektórych sterydów,
  • środków hormonalnych, w tym antykoncepcyjnych,
  • leków przeciwgruźliczych,
  • leków przeciwnowotworowych,
  • leków o działaniu amfetaminopodobnym,
  • alkoholu w nadmiernych ilościach.

W przypadku depresji alkoholową, leczenie podjęte odpowiednio wcześnie, daje duże szanse na całkowity powrót do zdrowia. Równie skuteczne jest leczenie depresji poporodowej, które opiera się głównie na farmakoterapii i psychoterapii.

Dowiedź się więcej o leczeniu różnych rodzajów depresji

 

Leczenie depresji dwubiegunowej choroby afektywnej dwubiegunowej

Choroba afektywna dwubiegunowa to częste zaburzenie, z którym zmaga się wielu dorosłych. Objawia się ono występowaniem stanów depresyjnych, lękowych, a także krótszych lub dłuższych epizodów maniakalnych. Chorobie towarzyszą trudności w nawiązywaniu relacji z innymi. Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej pozwala na osłabienie, a nawet zastopowanie jej rozwoju.
Instytut Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Osobowości INZPiRO oferuje pomoc w leczeniu depresji dwubiegunowej oraz w rozpoznaniu rodzaju depresji i podjęciu odpowiedniej formy terapii. Dowiedz się więcej o terapii antydepresyjnej i skorzystaj z oferty terapeutycznej INZPiRO.

Leczenie depresji alkoholowej

Instytut Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Osobowości INZPiRO oferuje leczenie depresji alkoholowej. Jeśli potrzebujesz pomocy w walce z nałogiem alkoholizmu, skontaktuj się z nami i skorzystaj z dostępnych form terapii.
Depresja alkoholowa stanowi przyczynę rozkładu więzi rodzinnych i społecznych, a dla osoby dotkniętej chorobą oznacza pojawienie się stanów lękowych i zaburzeń psychicznych. Odpowiednia diagnoza i wdrożenie adekwatnej terapii stanowią podstawę skutecznego leczenia depresji alkoholowej.

Leczenie depresji poporodowej

Depresja poporodowa stanowi jeden z często występujących rodzajów depresji u kobiet. Współczesna psychiatria oferuje skuteczne i efektywne leczenie depresji poporodowej, a Instytut Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Osobowości INZPiRO w Warszawie zapewnia nowoczesne i skuteczne formy terapii.
Jeśli dostrzegasz u siebie objawy utożsamiane z depresją porodową, skontaktuj się z INZPiRO. Pracujący tam lekarze i psychoterapeuci pomogą w rozpoznaniu choroby i wdrożą najbardziej skuteczne metody leczenia.

W naszym ośrodku w centrum miasta Warszawa oferujemy profesjonalne metody leczenia zaburzeń psychicznych. Proponujemy leczenie depresji poporodowej, alkoholowej i choroby afektywnej dwubiegunowej, dbając o to, by każda terapia była ściśle dostosowana do indywidualnych potrzeb Pacjenta / Pacjentki.

Zgłoś się do nas i uzyskaj profesjonalne wsparcie medyczne i psychoterapeutyczne.

Leczenie depresji w Warszawie
3.65 (72.94%) 17 głosów