Leczenie depresji – skutecznie i rzetelnie

depresyjny ciemny tunel, na końcu para ludzi
INZPiRO oferuje leczenie różnych zaburzeń depresyjnych.
Z punktu widzenia praktyki klinicznej zaburzenia depresyjne możemy podzielić następująco:

Reakcja depresyjna.

W tym przypadku objawy depresyjne pojawiają się w związku z jakimś wydarzeniem lub wydarzeniami, które najczęściej mają charakter negatywnego czynnika psychospołecznego. Może być to strata, zawód emocjonalny, konflikt bądź utrata bliskiej nam osoby, znacząca zmiana statusu, bądź roli życiowej. Zwykle pojawienie się objawów depresyjnych wiąże się z kumulacją stresu, który przekracza indywidulane zdolności adaptacyjne. W konsekwencji mogą pojawiać się trudności w codziennym funkcjonowaniu. Niekiedy jest to stan przemijający, po kilku dniach, tygodniach, człowiek zaczyna czuć się lepiej i wraca do normalnego życia. Czasem zespół objawów depresji utrzymuje się dłużej, a ich nasilenie wydaje się niewspółmierne do okoliczności, czynnika lub czynników wywołujących. Opisywany przez taką osobę stan jest często zaskoczeniem tak dla tej osoby jak i dla jej otoczenia, zwykle jakościowo różny od wcześniej przeżywanych okresów smutku, przygnębienia. Towarzyszy mu istotne poczucie cierpienia, pogorszenie jakości oraz wyraźna dezorganizacja życia. Taka sytuacja wymaga podjęcia leczenia. W tej sytuacji warto skonsultować się z psychiatrą lub psychoterapeutą, którzy zaproponują możliwą pomoc. Leczenie depresji może wówczas odbywać się zarówno przy pomocy środków farmakologicznych, jak i odpowiednio dobranej psychoterapii.

Duża depresja.

Tutaj objawy depresyjne pojawiają się często bez uchwytnej przyczyny. Epizod depresyjny tego typu występuje między innymi w przebiegu chorób afektywnych (jednobiegunowej i dwubiegunowej), czy zaburzeń schizoafektywnych. W tym przypadku uwarunkowania neurobiologiczne odgrywają podstawową rolę w rozwoju zaburzenia, więc trzeba je wziąć pod uwagę 
w czasie leczenia depresji. Ostre rozdzielenie czynników psychologicznych, społecznych od biologicznej predyspozycji jest trudne, a przyczyny wystąpienia epizodu chorobowego rozpatrywać należy wielopłaszczyznowo, uwzględniając wpływ zarówno jednych jak i drugich. Uważa się, że negatywne czynniki o charakterze psychospołecznym oddziałując na „depresyjnie uwrażliwiony” mózg, modulują występowanie i przebieg epizodów depresji. Epizody zaburzeń depresyjnych mogą tutaj również występować rodzinnie. Inaczej niż w zaburzeniach reaktywnych, w tym przypadku epizody depresji zwykle nawracają, z różną częstością, po różnie długo trwających okresach remisji objawowej. Leczenie depresji dwubiegunowej nie powinno być odkładane, gdyż tego typu zaburzenia psychiczne mogą się nasilać wraz z upływem czasu.

Depresja związana z przyjmowaniem leków i innych substancji.

Część leków stosowanych w medycynie ogólnej oraz stosowanie innych substancji psychoaktywnych może mieć wpływ na neuroprzekaźnictwo w ośrodkowym układzie nerwowym. Może to powodować u chorego zaburzenia depresyjne. Depresję może (ale nie musi) powodować stosowanie:

  • niektórych leków obniżających ciśnienie krwi,
  • niektórych neuroleptyków – leków przeciwpsychotycznych,
  • niektórych sterydów,
  • środków hormonalnych, w tym antykoncepcyjnych,
  • leków przeciwgruźliczych,
  • leków przeciwnowotworowych,
  • leków o działaniu amfetaminopodobnym,
  • alkoholu w nadmiernych ilościach.

W przypadku depresji alkoholową, leczenie podjęte odpowiednio wcześnie, daje duże szanse na całkowity powrót do zdrowia. Równie skuteczne jest leczenie depresji poporodowej, które opiera się głównie na farmakoterapii i psychoterapii.

W naszym ośrodku w centrum miasta Warszawa oferujemy profesjonalne metody leczenia zaburzeń psychicznych. Proponujemy leczenie depresji poporodowej, alkoholowej i choroby afektywnej dwubiegunowej, dbając o to, by każda terapia była ściśle dostosowana do indywidualnych potrzeb Pacjenta /Pacjentki.

Leczenie depresji Warszawa – zgłoś się do nas i uzyskaj profesjonalne wsparcie medyczne i psychoterapeutyczne.