Leczenie depresji w Warszawie

depresyjny ciemny tunel, na końcu para ludzi
INZPiRO oferuje leczenie różnych zaburzeń depresyjnych.
Z punktu widzenia praktyki klinicznej zaburzenia depresyjne możemy podzielić następująco:

Reakcja depresyjna

W tym przypadku objawy depresyjne pojawiają się w związku z jakimś wydarzeniem lub wydarzeniami, które najczęściej mają charakter negatywnego czynnika psychospołecznego. Może być to strata, zawód emocjonalny, konflikt bądź utrata bliskiej nam osoby, znacząca zmiana statusu, bądź roli życiowej. Zwykle pojawienie się objawów depresyjnych wiąże się z kumulacją stresu, który przekracza indywidulane zdolności adaptacyjne. W konsekwencji mogą pojawiać się trudności w codziennym funkcjonowaniu. Niekiedy jest to stan przemijający, po kilku dniach, tygodniach, człowiek zaczyna czuć się lepiej i wraca do normalnego życia. Czasem zespół objawów depresji utrzymuje się dłużej, a ich nasilenie wydaje się niewspółmierne do okoliczności, czynnika lub czynników wywołujących. Opisywany przez taką osobę stan jest często zaskoczeniem tak dla tej osoby jak i dla jej otoczenia, zwykle jakościowo różny od wcześniej przeżywanych okresów smutku, przygnębienia. Towarzyszy mu istotne poczucie cierpienia, pogorszenie jakości oraz wyraźna dezorganizacja życia. Taka sytuacja wymaga podjęcia leczenia. W tej sytuacji warto skonsultować się z psychiatrą lub psychoterapeutą, którzy zaproponują możliwą pomoc. Leczenie może wówczas odbywać się zarówno przy pomocy środków farmakologicznych, jak i odpowiednio dobranej psychoterapii.

Duża depresja

Tutaj objawy depresyjne pojawiają się często bez uchwytnej przyczyny. Epizod depresyjny tego typu występuje między innymi w przebiegu chorób afektywnych (jednobiegunowej i dwubiegunowej), czy zaburzeń schizoafektywnych. W tym przypadku uwarunkowania neurobiologiczne odgrywają podstawową rolę w rozwoju zaburzenia, więc trzeba je wziąć pod uwagę 
w czasie leczenia depresji. Ostre rozdzielenie czynników psychologicznych, społecznych od biologicznej predyspozycji jest trudne, a przyczyny wystąpienia epizodu chorobowego rozpatrywać należy wielopłaszczyznowo, uwzględniając wpływ zarówno jednych jak i drugich. Uważa się, że negatywne czynniki o charakterze psychospołecznym oddziałując na „depresyjnie uwrażliwiony” mózg, modulują występowanie i przebieg epizodów depresji. Epizody zaburzeń depresyjnych mogą tutaj również występować rodzinnie. Inaczej niż w zaburzeniach reaktywnych, w tym przypadku epizody depresji zwykle nawracają, z różną częstością, po różnie długo trwających okresach remisji objawowej. Leczenie choroby afektywnej nie powinno być odkładane, gdyż tego typu zaburzenia psychiczne mogą się nasilać wraz z upływem czasu.

Depresja związana z przyjmowaniem leków i innych substancji

Część leków stosowanych w medycynie ogólnej oraz stosowanie innych substancji psychoaktywnych może mieć wpływ na neuroprzekaźnictwo w ośrodkowym układzie nerwowym. Może to powodować u chorego zaburzenia depresyjne. Depresję może (ale nie musi) powodować stosowanie:

 • niektórych leków obniżających ciśnienie krwi,
 • niektórych neuroleptyków – leków przeciwpsychotycznych,
 • niektórych sterydów,
 • środków hormonalnych, w tym antykoncepcyjnych,
 • leków przeciwgruźliczych,
 • leków przeciwnowotworowych,
 • leków o działaniu amfetaminopodobnym,
 • alkoholu w nadmiernych ilościach.

W przypadku depresji alkoholową, leczenie podjęte odpowiednio wcześnie, daje duże szanse na całkowity powrót do zdrowia. Równie skuteczne jest leczenie depresji poporodowej, które opiera się głównie na farmakoterapii i psychoterapii.

Dowiedź się więcej o leczeniu różnych rodzajów depresji

Leczenie depresji dwubiegunowej choroby afektywnej 

Choroba afektywna dwubiegunowa to częste zaburzenie, z którym zmaga się wielu dorosłych. Objawia się ono występowaniem stanów depresyjnych, lękowych, a także krótszych lub dłuższych epizodów maniakalnych. Chorobie towarzyszą trudności w nawiązywaniu relacji z innymi. Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej pozwala na osłabienie, a nawet zastopowanie jej rozwoju.
Instytut Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Osobowości INZPiRO oferuje pomoc w leczeniu depresji dwubiegunowej oraz w rozpoznaniu rodzaju depresji i podjęciu odpowiedniej formy terapii. Dowiedz się więcej o terapii antydepresyjnej i skorzystaj z oferty terapeutycznej INZPiRO.

Leczenie depresji alkoholowej

Jeśli potrzebujesz pomocy w walce z nałogiem alkoholizmu, skontaktuj się z nami i skorzystaj z dostępnych form terapii.
Depresja alkoholowa stanowi przyczynę rozkładu więzi rodzinnych i społecznych, a dla osoby dotkniętej chorobą oznacza pojawienie się stanów lękowych i zaburzeń psychicznych. Odpowiednia diagnoza i wdrożenie adekwatnej terapii stanowią podstawę skutecznego leczenia depresji alkoholowej.

Leczenie depresji poporodowej

Depresja poporodowa stanowi jeden z często występujących rodzajów depresji u kobiet. Współczesna psychiatria oferuje skuteczne i efektywne leczenie, a Instytut Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Osobowości INZPiRO w Warszawie zapewnia nowoczesne i skuteczne formy terapii.
Jeśli dostrzegasz u siebie objawy utożsamiane z depresją porodową, skontaktuj się z INZPiRO. Pracujący tam lekarze i psychoterapeuci pomogą w rozpoznaniu choroby i wdrożą najbardziej skuteczne metody leczenia.

W naszym ośrodku w centrum miasta Warszawa oferujemy profesjonalne metody leczenia zaburzeń psychicznych. Proponujemy leczenie depresji poporodowej, alkoholowej i choroby afektywnej dwubiegunowej, dbając o to, by każda terapia była ściśle dostosowana do indywidualnych potrzeb Pacjenta / Pacjentki.

Zgłoś się do nas i uzyskaj profesjonalne wsparcie medyczne i psychoterapeutyczne.

Rozmowa psychoterapeuty z osobą w depresji

Leczenie depresji alkoholowej

Choroba psychiczna zwana depresją alkoholową dotyka milionów osób na całym świecie. Także w naszym kraju nie brakuje osób dotkniętych depresją alkoholową, której główną przyczyną jest nadużywanie alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Osoby cierpiące na depresję alkoholową stają się nadpobudliwe, nerwowe, reagują nerwowo nawet w przypadku, gdy sytuacja na pozór wydaje się spokojna. Depresji alkoholowej towarzyszą częste napady lęku i strachu, płacz, obniżenie nastroju oraz apatia. Występowanie takich objawów stanowi sygnał, że konieczna może być wizyta u specjalisty, który pomoże zdiagnozować, czy nie dotyka nas depresja alkoholowa.

Depresja alkoholowa – kogo dotyczy

Zarówno alkoholicy, jak i osoby, które starają się zerwać z nałogiem w okresie odstawienia alkoholu, są znacznie bardziej narażone na stany depresyjne niż osoby, które stronią od środków psychoaktywnych. Leczenie depresji alkoholowej jest niezbędne z uwagi na fakt, że zmiany psychiczne postępują w szybkim tempie i mogą powodować poważne, niekiedy nieodwracalne konsekwencje, sięgające nawet prób samobójczych. Współczesna psychiatria oferuje leczenie , zarówno u osób uzależnionych, jak i znajdujących się w fazie odstawienia alkoholu. Jedną z najpopularniejszych metod radzenia sobie z depresją alkoholową jest psychoterapia, prowadzona w przeznaczonych do tego celu ośrodkach. Podstawowym warunkiem skuteczności terapii jest jej ciągłość, dlatego osoby poddawane psychoterapii powinny uczestniczyć w niej regularnie. Czas trwania terapii oraz jej intensywność uzależnione są w dużej mierze od stadium choroby, nasilenia jej objawów oraz wielu innych czynników, które warunkują określone zachowania i stany psychiczne osoby chorej.

Jeśli podejrzewasz u siebie depresję alkoholową niezbędne jest zgłoszenie się do specjalisty. Instytut Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Osobowości INZPiRO zapewnia kompleksowe formy terapii i leczenia depresji alkoholowej. Skontaktuj się z nami i pozwól sobie pomóc!

Leczenie depresji poporodowej

rozmowa kobiety z lekarzemDepresja poporodowa może dotknąć każdą kobietę po porodzie, także tą, która w czasie ciąży nie przechodziła żadnych powikłań i urodziła zdrowe dziecko. Zjawisko depresji poporodowej dotyka sfery psychicznej i emocjonalnej, wiąże się ze znacznym spadkiem poczucia własnej wartości i obniżoną samooceną. Kobiety cierpiące na depresję poporodową zazwyczaj czują się mniej atrakcyjne, mniej przydatne i nie mają ochoty na zajmowanie się dzieckiem. U podstaw zrozumienia problemu i zaklasyfikowania go jako depresji poporodowej leży w istocie zrozumienie faktu, iż psychika kobiety po porodzie jest znacznie bardziej podatna na stres, stąd pojawianie się stanów lękowych, zniechęcenia, apatii oraz braku atrakcyjności. Ciąża i poród dla wielu kobiet wiążą się z radykalną zmianą dotychczasowego stylu życia: przerwaniem kariery zawodowej, brakiem czasu na spotkania w gronie znajomych, stąd osłabienie więzi społecznych i obniżenie poczucia własnej wartości u młodych matek. Depresja poporodowa często sprawia, że kobieta, która urodziła dziecko, nie jest w stanie przyzwyczaić się do nowej dla niej rzeczywistości, wskazując dziecko jako przyczynę swoich problemów.

Depresja poporodowa – psychoterapia

Depresja po porodzie stanowi coraz częstszą przypadłość, zwłaszcza w dzisiejszej rzeczywistości. Istnieje wiele sprawdzonych i skutecznych sposobów udanego leczenia depresji poporodowej. Psychoterapia, obok leczenia farmakologicznego, uznawana jest za najszybszą i najbardziej skuteczną formę radzenia sobie z tym rodzajem depresji.

Spotkania z psychoterapeutą pomagają kobiecie odzyskać utracone poczucie własnej wartości, odnaleźć siły i energię do działania oraz na nowo poczuć się osobą atrakcyjną i potrzebną. Psychoterapia pozwala na odbudowanie więzi między kobietą, a swoim nowo narodzonym dzieckiem, eliminując wcześniejsze lęki i obawy. W leczeniu depresji poporodowej najlepsze skutki odnosi terapia prowadzona przy udziale obojga rodziców – zarówno matki, jak i ojca dziecka. To właśnie wsparcie partnera stanowi jeden z najistotniejszych czynników, które pozwalają kobiecie odbudować swoją samoocenę po porodzie.

Podejrzewasz u siebie depresję poporodową? Odczuwasz zmęczenie, apatię, brak chęci do działania, a opieka nad dzieckiem staje się dla Ciebie uciążliwym wyrzeczeniem? Być może również Ciebie dotknęła depresja poporodowa. Instytut Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Osobowości INZPiRO zaprasza do kontaktu.

Leczenie depresji dwubiegunowej – choroby afektywnej

Choroba afektywna dwubiegunowa zalicza się do stosunkowo częstych zaburzeń. Stanowi ona drugą pod względem liczby zachorowań przyczynę niezdolności do pracy na tle psychicznym. Choroba dwubiegunowa w przeszłości nazywana była chorobą maniakalno-depresyjną, z uwagi na występowanie epizodów maniakalnych oraz depresyjnych – zarówno razem, jak i naprzemiennie. Zarówno przyczyny, jak i objawy choroby mogą mieć różne podstawy i częstotliwość. Osoby cierpiące na chorobę afektywną dwubiegunową odczuwają smutek, zniechęcenie, nagłe obniżenia nastroju, a także lęki, nadpobudliwość czy euforię charakterystyczną dla stanów maniakalnych. U podstaw choroby leżeć mogą rozmaite doświadczenia, przeżycia i traumy z życia osobistego, takie jak śmierć bliskiej osoby, tragedia rodzinna czy powracające traumy z dzieciństwa. W psychiatrii wyróżnia się następujące typy choroby dwubiegunowej:

 • I typu, obejmująca częste epizody depresyjne;
 • II typu, łącząca występowanie epizodów depresyjnych z epizodami hipomanii;
 • III typu, obejmująca zarówno epizody depresyjne, jak i stany maniakalne, wywoływane nadużywaniem leków, alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Jak leczyć chorobę afektywną dwubiegunową?

Terapia w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej obejmuje szereg działań w zależności od jej typu. Leczenie choroby dwubiegunowej może mieć charakter zarówno terapii farmakologicznej, jak i psychoterapii, zaś najbardziej optymalną i przynoszącą najlepszy skutek formą leczenia jest połączenie leczenia farmakologicznego z psychoterapią. Mając na uwadze fakt, że podczas choroby dwubiegunowej poszczególne jej elementy oraz objawy mogą się nasilać i występować częściej, inne zaś powtarzają się z mniejszą częstotliwością, ważnym elementem terapii jest odpowiednie reagowanie na poszczególne zmiany. Jeśli rozpoznajesz u siebie objawy mogące wskazywać na chorobę afektywną dwubiegunową, skorzystaj z pomocy INZPIRO – skontaktuj się z nami w celu postawienia diagnozy oraz wybrania optymalnej metody leczenia.

Zaburzenia osobowości leczenie

Towarzyszące różnym chorobom psychicznym zaburzenia osobowości mogą prowadzić do pogłębienia negatywnych zachowań i stanów depresyjnych. Osoby cierpiące na zaburzenia osobowości mają kłopoty z kontrolą własnych zachowań, formułowaniem myśli i komunikacją z innymi. Zaburzenia psychiczne w znaczącym stopniu osłabiają możliwości komunikacji z otoczeniem, przez co osoby cierpiące na tą dolegliwość czują się niezrozumiane i nieakceptowane. Bariera między osobą z zaburzeniami, a jej najbliższym otoczeniem narasta i jeśli w porę nie zostaną podjęte stosowne kroki w postaci konsultacji psychiatrycznej, problemy będą się pogłębiać. Osoby cierpiące na zaburzenia osobowości mają problemy z:

 • zachowaniem stabilnego nastroju,
 • kontrolą własnych wypowiedzi, czynów i zachowań,
 • zachowaniem stosownym do określonego miejsca lub okazji,
 • nawiązywaniem kontaktów z innymi,
 • wchodzeniem w głębszą relację,
 • stworzeniem intymnego związku,
 • poprawnym wykonywaniem czynności życiowych,
 • okazywaniem własnych emocji,
 • współpracą i współdziałaniem,
 • rozwiązywaniem najprostszych problemów i trudności.

Wymieniony powyżej katalog objawów nie wyczerpuje zbioru zachowań, które charakteryzują osobę z zaburzeniami. W przypadku zaburzeń osobowości, leczenie sprowadza się przede wszystkim do psychoterapii, która uznawana jest za najbardziej efektywną formę terapii. Od charakteru oraz intensywności objawów zależy wybór optymalnej metody leczenia. Jeśli rozpoznajesz u siebie lub bliskiej Ci osoby jeden z opisanych wyżej objawów, skontaktuj się z nami – Instytut Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Osobowości INZPiRO pomoże Ci odzyskać radość z życia.
zabuerzenia osobowści

Jak leczyć depresję i z nią walczyć? – pomoc i skuteczne leczenie zaburzeń psychicznych

Objawy depresji (nie muszą występować wszystkie):

 • nic nie cieszy;
 • przedłużające się przygnębienie, długotrwale obniżony nastrój;
 • brak zadowolenia z życia, niechęć do życia;
 • utrata zainteresowań;
 • ciągłe zmęczenie;
 • niechęć do pracy;
 • niechęć do wykonywania codziennych czynności;
 • pogorszenie pamięci;
 • trudności w koncentracji;
 • zamartwianie się;
 • myśli samobójcze;
 • unikanie spotkań towarzyskich;
 • nadmierne picie alkoholu, często samotnie;
 • poczucie wewnętrznego niepokoju i napięcia;
 • wczesne budzenie się, płytki sen;
 • lęk przed nadchodzącym dniem;
 • złe samopoczucie rano;
 • brak apetytu, utrata wagi;
 • zaparcia, zasychanie w ustach;
 • bóle głowy, bóle różnych grup mięśniowych.

Depresja jest chorobą, którą powinno się leczyć. Jeśli zastanawiasz się, jak poradzić sobie z depresją, to warto zdawać sobie sprawę, że zaburzenia psychiczne, które nie są leczone mogą prowadzić do poważnych skutków. Dlatego kto podejrzewa u siebie depresję, powinien pilnie skorzystać z pomocy lekarza psychiatry lub psychologa. Bo to lekarz psychiatra zajmuje się leczeniem depresji. Rozsądni lekarze innych specjalności, w tym lekarze rodzinni, nie podejmują się leczenia depresji ale, jeśli tylko istnieje taka możliwość, kierują Pacjenta do lekarza psychiatry w celu uzyskania właściwej pomocy. Leczenie polega na farmakoterapii czyli stosowaniu leków. Lekarz psychiatra zapisuje lekarstwa po wnikliwym wywiadzie lekarskim i postawieniu diagnozy. Mówi, jak je brać i przestrzega przed samodzielnym ich odstawieniem. W leczeniu depresji uzupełnieniem farmakoterapii może być psychoterapia. O ewentualności jej rozpoczęcia decydują wspólnie lekarz psychiatra z Pacjentką/ Pacjentem. Im wcześniej rozpoznana depresja i wdrożone prawidłowe leczenie tym większa szansa na szybką poprawę. Jedną ze skuteczniejszych metod leczenia depresji jest także leczenie w formie psychoterapii.
Podejrzewasz u siebie depresję? Zgłoś się na konsultację do lekarza psychiatry. Depresję można i trzeba leczyć. Zapisz się na konsultację i przyjdź.

Osoby cierpiące na depresję mogą nie mieć ochoty czy siły, aby zacząć leczyć depresję. Stąd bardzo istotna jest pomoc rodziny i zachęcenie bliskiej osoby, aby zaczęłą się leczyć. Depresja jest do wyleczenia, ale właśnie początek zmagań z tą chorobą bywa zwykle najtrudniejszy.

Jeden z naszych lekarzy psychologów w oddziale w Warszawie chętnie pomoże Ci z leczeniem depresji.

Depresja – u nas znajdziesz fachowe wsparcie w leczeniu zaburzeń psychicznych. Odwiedź naszą poradnię w mieście Warszawa i przekonaj się, jak skutecznie można leczyć depresję!

Leczenie depresji w Warszawie
3.83 (76.67%) 24 głosów