Konsultacje lekarza psychiatry dziecięcego

Psycholog dziecięcy Warszawa – wsparcie dla dzieci i młodzieży
Każdorazowo konsultacja psychiatryczna młodzieży i dzieci przeprowadzana jest przez lekarza psychiatrę lub lekarza będącego w trackie specjalizacji w zakresie psychiatrii. Sprawdź: specjaliści INZPiRO.

Zwykle celem pierwszej konsultacji jest:

  • uzyskanie od rodziców bądź opiekunów informacji dotyczących aktualnych problemów dziecka oraz przebiegu jego rozwoju,
  • przegląd udostępnionej przez rodziców lub opiekunów dokumentacji medycznej oraz opinii o charakterze psychologiczno-pedagogicznym,
  • ocena bieżącego funkcjonowania psychicznego oraz somatycznego dziecka,
  • przygotowanie wstępnej diagnozy psychiatrycznej,
  • przyjęcie planu wymaganego leczenia.

Przebieg kolejnych konsultacji:

  • weryfikacja skuteczności podjętego leczenia.

Wymiar czasowy konsultacji:

  • pierwsze spotkanie (nieco dłuższe) – około 90 minut.
  • kolejne - około 30 minut, adekwatnie od potrzeb.

Umów konsultację lub zadzwoń do recepcji INZPiRO.