Konsultacje

Z różnych powodów szukamy wsparcia i pomocy specjalisty. To może być reakcja na nieoczekiwane nagłe  zdarzenie, które  bolesnym piętnem odciska się na naszym życiu i zdrowiu psychicznym  albo skutek nawarstwiających się od wielu  lat drobnych niepowodzeń i porażek, które składają się na ciężar obecnej sytuacji.

Do psychoterapeuty albo do lekarza specjalisty psychiatry zgłaszają się często ci, których otoczenie uważa za sprawnie funkcjonujących i znakomicie  dających sobie radę z wszystkimi przeciwnościami codzienności. Takie osoby zwykle poszukują kontaktu z kimś, kto pomoże im rozpoznać problem lub – mówiąc inaczej – pojąć intuicyjne powody, z których szukają wsparcia w przezwyciężeniu  trudności nie do końca przez siebie zdefiniowanych. Poszukujemy często  specjalisty od spraw, nad którymi się zazwyczaj nie zastanawiamy. Szukamy sprzyjających warunków do pogłębionej autorefleksji.

W każdej z opisanych tu sytuacji pierwszym krokiem jest konsultacja: rozmowa służąca rozpoznaniu i zrozumieniu motywacji do szukania wsparcia, możliwości rozwoju, pomocy czy choćby zaspokojenia ciekawości.

Konsultacja służy zrozumieniu mechanizmu i sposobów myślenia, które stoją u podstaw tej motywacji.

Kolejnym istotnym celem konsultacji jest sprecyzowanie konkluzji i próba opisowego sformułowania problemu. Osoba, która przychodzi do gabinetu po pomoc, może dojść do wniosku – z pomocą lekarza psychiatry lub psychoterapeuty – że nie decyduje się w tym momencie na rozpoczęcie określonej formy pomocy lub przeciwnie, że jest zainteresowana pogłębieniem rozumienia siebie czy choćby zniesieniem przykrych symptomów. W takiej sytuacji specjalista zaproponuje określoną formę profesjonalnego wsparcia  lub skieruje do innego specjalisty (np. lekarza w przypadku wskazań w tym zakresie), który może zaproponować rzetelną pomoc.

Zapisz się lub zadzwoń do recepcji INZPiRO.

Konsultacje
3.5 (70%) 6 głosów