Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej

depresyjna scena w tuneluChoroba afektywna dwubiegunowa zalicza się do stosunkowo częstych zaburzeń. Stanowi ona drugą pod względem liczby zachorowań przyczynę niezdolności do pracy na tle psychicznym. Choroba dwubiegunowa w przeszłości nazywana była chorobą maniakalno-depresyjną, z uwagi na występowanie epizodów maniakalnych oraz depresyjnych – zarówno razem, jak i naprzemiennie. Zarówno przyczyny, jak i objawy choroby mogą mieć różne podstawy i częstotliwość. Osoby cierpiące na chorobę afektywną dwubiegunową odczuwają smutek, zniechęcenie, nagłe obniżenia nastroju, a także lęki, nadpobudliwość czy euforię charakterystyczną dla stanów maniakalnych. U podstaw choroby leżeć mogą rozmaite doświadczenia, przeżycia i traumy z życia osobistego, takie jak śmierć bliskiej osoby, tragedia rodzinna czy powracające traumy z dzieciństwa. W psychiatrii wyróżnia się następujące typy choroby dwubiegunowej:

  • I typu, obejmująca częste epizody depresyjne;
  • II typu, łącząca występowanie epizodów depresyjnych z epizodami hipomanii;
  • III typu, obejmująca zarówno epizody depresyjne, jak i stany maniakalne, wywoływane nadużywaniem leków, alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Jak leczyć chorobę afektywną dwubiegunową?

Terapia w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej obejmuje szereg działań w zależności od jej typu. Leczenie choroby dwubiegunowej może mieć charakter zarówno terapii farmakologicznej, jak i psychoterapii, zaś najbardziej optymalną i przynoszącą najlepszy skutek formą leczenia jest połączenie leczenia farmakologicznego z psychoterapią. Mając na uwadze fakt, że podczas choroby dwubiegunowej poszczególne jej elementy oraz objawy mogą się nasilać i występować częściej, inne zaś powtarzają się z mniejszą częstotliwością, ważnym elementem terapii jest odpowiednie reagowanie na poszczególne zmiany. Jeśli rozpoznajesz u siebie objawy mogące wskazywać na chorobę afektywną dwubiegunową, skorzystaj z pomocy INZPIRO – skontaktuj się z nami w celu postawienia diagnozy oraz wybrania optymalnej metody leczenia.

Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej
5 (100%) 11 głosów