Leczenie zaburzeń osobowości


Towarzyszące różnym chorobom psychicznym zaburzenia osobowości mogą prowadzić do pogłębienia negatywnych zachowań i stanów depresyjnych. Osoby cierpiące na zaburzenia osobowości mają kłopoty z kontrolą własnych zachowań, formułowaniem myśli i komunikacją z innymi. Zaburzenia psychiczne w znaczącym stopniu osłabiają możliwości komunikacji z otoczeniem, przez co osoby cierpiące na tą dolegliwość czują się niezrozumiane i nieakceptowane. Bariera między osobą z zaburzeniami, a jej najbliższym otoczeniem narasta i jeśli w porę nie zostaną podjęte stosowne kroki w postaci konsultacji psychiatrycznej, problemy będą się pogłębiać. Osoby cierpiące na zaburzenia osobowości mają problemy z:

  • zachowaniem stabilnego nastroju,
  • kontrolą własnych wypowiedzi, czynów i zachowań,
  • zachowaniem stosownym do określonego miejsca lub okazji,
  • nawiązywaniem kontaktów z innymi,
  • wchodzeniem w głębszą relację,
  • stworzeniem intymnego związku,
  • poprawnym wykonywaniem czynności życiowych,
  • okazywaniem własnych emocji,
  • współpracą i współdziałaniem,
  • rozwiązywaniem najprostszych problemów i trudności.

Wymieniony powyżej katalog objawów nie wyczerpuje zbioru zachowań, które charakteryzują osobę z zaburzeniami. W przypadku zaburzeń osobowości, leczenie sprowadza się przede wszystkim do psychoterapii, która uznawana jest za najbardziej efektywną formę terapii. Od charakteru oraz intensywności objawów zależy wybór optymalnej metody leczenia. Jeśli rozpoznajesz u siebie lub bliskiej Ci osoby jeden z opisanych wyżej objawów, skontaktuj się z nami – Instytut Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Osobowości INZPiRO pomoże Ci odzyskać radość z życia.

Leczenie zaburzeń osobowości
4.92 (98.33%) 12 głosów