Kiedy lekarz psychiatra?

Konsultacja psychiatryczna jest wskazana, kiedy  pacjent ma wątpliwości co do własnego stanu psychicznego lub stanu psychicznego bliskiej sobie osoby. Kiedy widzimy u siebie lub kogoś z naszych bliskich jasną, i trudną do wyjaśnienia zmianę zachowania, zły nastrój, przygnębienie, smutek lub wyraźną zmianę zainteresowań, trudności ze snem, przedłużający się  lęk lub niepokój należy się zgłosić do lekarza psychiatry.

Dziwna nieufność, podejrzliwość, zamyślenie, nieobecność, trudności z wywiązywaniem się z regularnych obowiązków, dziwaczne zainteresowania, dziwaczne wypowiedzi, trudna do wytłumaczenia zmiana zwyczajów  to objawy, które powinny skłonić nas do wizyty u lekarza psychiatry.

Lekarz psychiatra

  • podczas wywiadu lekarskiego ustala, czy Pacjent, który przyszedł na konsultację wymaga interwencji lekarskiej;
  • ustala diagnozę;
  • określa plan leczenia;
  • razem z Pacjentem rozpatruje ewentualność podjęcia innych form terapii (np. psychoterapii);
  • odpowiada na pytania Pacjenta i wyjaśnia jego wątpliwości;
  • sprawdza, jak przebiega leczenie i sprawdza jego skuteczność..

Pierwsza konsultacja lekarza psychiatry zwykle trwa dłużej: około 60 min.  Następne konsultacje (wizyty kontrolne) trwają około 30 min.

Kiedy lekarz psychiatra?
3.67 (73.33%) 3 głosów