Konsultacje psychologiczne w Warszawie – pomoc psychologa

Konsultacje psychologiczne dla dorosłychPoradnictwo psychologiczne jest formą pomocy psychologicznej skierowanej do osób zdrowych, które doświadczają różnorodnych trudności adaptacyjnych w codziennym życiu lub kryzysów egzystencjalnych. Obejmuje kilka spotkań w naszej poradni w Warszawie, koncentrujących się na określeniu problemu, a następnie poszukiwaniu sposobów jego rozwiązania. Poradnictwo psychologiczne przebiega w czterech etapach:

  • identyfikacja problemu/wyzwania,
  • ustalenie czynników podtrzymujących jego istnienie oraz utrudniających rozwiązanie,
  • odkrywanie zasobów psychologicznych i skutecznych sposobów rozwiązywania trudności,
  • pomoc i wspieranie Pacjenta we wprowadzaniu konstruktywnych zmian w życie.

Konsultacje psychologiczne w naszej poradni w Warszawie są prowadzone przez wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów. Polegają na zdiagnozowaniu przyczyn trudności i dobraniu najbardziej efektywnej formy pomocy psychologicznej.

Konsultacje psychologiczne w naszej poradni w Warszawie są prowadzone przez wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów. Polegają na zdiagnozowaniu przyczyn trudności i dobraniu najbardziej efektywnej formy pomocy psychologicznej.
Poradnictwo psychologiczne nie jest psychoterapią, jest to krótkoterminowa relacja z psychologiem lub psychoterapeutą nastawiona na rozwiązanie konkretnej trudności. Jest to forma doraźnej pomocy psychologicznej nakierowanej na konkretny problem lub zdarzenie. Natomiast konsultacja psychoterapeutyczna ma na celu określenie trudności i problemów zgłaszającej się osoby oraz ustalenie najodpowiedniejszej formy pomocy. Konsultacja psychoterapeutyczna obejmuje najczęściej jedno do trzech spotkań z psychoterapeutką lub psychoterapeutą. Może dotyczyć problemów własnych lub osób bliskich. Prowadzi do wyboru najbardziej odpowiedniej formy pomocy psychoterapeutycznej i ustaleniem jej celów. Konsultacja zazwyczaj poprzedza rozpoczęcie procesu psychoterapeutycznego. Można również zdecydować się na konsultację psychologiczną bez późniejszego korzystania z terapii. Taka konsultacja psychologiczna polega na tym, że psycholog udziela niezbędnych informacji dotyczących działań, które mogą pomóc w załagodzeniu problemu.

Konsultacje psychologiczne w Warszawie – pomoc psychologa
4.25 (85%) 4 głosów