Psychoterapia rodzin, terapia małżeńska i terapia par

Psychoterapia rodzin – odbuduj relacje z bliskimi.
Psychoterapia rodzinna to wspólna praca z członkami rodziny. Sposób funkcjonowania człowieka, jego kłopoty i problemy oraz sposób ich przeżywania, trzeba widzieć w szerokim kontekście układu, jakim jest rodzina, w której człowiek żyje. Zachowania każdego domownika wpływają na odczucia i zachowania pozostałych członków rodziny. Trudności wychowawcze, problemy w szkole, w pracy powodujące rozmaite reakcje psychiczne oraz objawy psychosomatyczne u poszczególnych członków rodziny, to być może sygnały informujące o tym, że cały system rodzinny potrzebuje wsparcia psychoterapeuty. Pomoc wykwalifikowanego psychoterapeuty rodzinnego polega na pracy z rodziną lub parą tak, aby zrozumieć procesy emocjonalne w rodzinie, a następnie poprawić relację między bliskimi sobie ludźmi – członkami jednej rodziny.

Każda rodzina jest inna, nie istnieje więc jeden i taki sam schemat pracy w ramach tej metody psychoterapii. Metoda systemowa terapii rodzinnej jest dostosowana do unikalności każdej rodziny, z którą pracuje psycholog albo psychoterapeuta rodzinny. Każdy psychoterapeuta rodzinny współpracujący z naszą poradnią mieszczącą się w centrum miasta Warszawa, prowadzi psychoterapię zgodnie z rytmem rodziny i jej gotowością do zmian. Praca nad zmianą odbywa się równolegle w trzech obszarach, to znaczy w sferze emocjonalnej, sferze poznawczej oraz na poziomie zachowań. Dzięki temu proponowana przez nas psychoterapia rodzin przynosi widoczną i skuteczną poprawę w dobrym funkcjonowaniu rodziny.

Członkowie rodziny w ramach odbywającej się terapii rodzinnej są zapraszani na cykl spotkań w gabinecie psychoterapeutycznym w Warszawie, które służą rozpoznaniu źródeł trudności w rodzinie, takich jak wzajemna komunikacja, ustalanie wyraźnych granic, określenie ról, a także norm postępowania oraz wyrażanie przeżywanie uczuć, rozwiązywanie konfliktów, werbalizowanie oczekiwań, potrzeb i emocji, umacnianie więzi między poszczególnymi członkami rodziny.

Terapia rodzinna odbywa się w naszej poradni w centrum miasta Warszawa. Cykl spotkań jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań członków rodziny.

Psychoterapia par i fachowa psychoterapia związków i małżeństw.

Na psychoterapię rodzinną i psychoterapię małżeństw i zapraszamy do INZPIRO (Warszawa, Centrum) również pary i związki zmagające się trudnościami i konfliktami, chcące bardziej poznać i zrozumieć siebie i swoją partnerkę/ swojego partnera. Zapraszamy szczególnie te pary, które żyją w przeświadczeniu, że na wszystko już za późno. Im szczególnie pomocna może okazać się psychoterapia małżeńska.

Pacjentem może być małżeństwo albo nieformalna para, zarówno heteroseksualna, jak i homoseksualna. Psychoterapeuta rodzinny w trakcie odbywającej się terapii rodzinnej lub małżeńskiej pomaga parze dostrzec źródła trudności i wspiera ją swą wiedzą i doświadczeniem w procesie zmian wzajemnych zachowań i postaw oraz metod komunikowania się, jak również wzajemnie dysfunkcjonalnych sposobów zachowania się, które często prowadzą do konfliktów w związku.

Psychoterapia par, podobnie jak terapia małżeńska odbywająca się w naszej poradni w centrum miasta Warszawa umożliwia partnerom konstruktywne rozwiązanie trudności, zmianę jakości wzajemnych relacji, znalezienie wzajemnego zrozumienia i wyjście z impasu.
Psychoterapia par, małżeństw i rodzin zaczyna się jednym lub paroma spotkaniami konsultacyjnymi w gabinecie psychoterapeutycznym w Warszawie. W ich trakcie zostaje ustalony i zawarty kontrakt psychoterapeutyczny określający nad czym para lub rodzina chce i będzie pracować, jak często będą się odbywały sesje terapeutyczne z psychoterapeutą, jak długo będą trwały spotkania i ile będą kosztowały. Psychoterapeuta rodzin bądź par przedstawia również zasady odwołania sesji.

Częstotliwość sesji psychoterapeutycznych prowadzonych przez psychoterapeutę jest ustalana indywidualnie. Zwykle jest to 50 minut lub 90 minut, co dwa tygodnie. W psychoterapii rodzinnej spotkania trwają 90 minut, zwykle raz na trzy tygodnie.

Zapraszamy rodziny oraz pary na konsultacje psychoterapeutyczne w Warszawie.

Zapisz się lub zadzwoń do recepcji INZPiRO.

Psychoterapia rodzin, terapia małżeńska i terapia par
3.75 (75%) 24 głosów