Psychoterapia psychoanalityczna

Psychoanaliza to nauka, która leży u podstaw zrozumienia własnych zachowań. To droga do uporania się z zaburzeniami, stanami depresyjnymi oraz droga własnego rozwoju.

Psychoterapia psychoanalityczna w Warszawie

Warunkiem niezbędnym, by psychoterapia psychoanalityczna odniosła zamierzony efekt, jest okreslona częstotliwość sesji i określony czas trwania psychoterapii bez jej przerywania. Jednym z najistotniejszych założeń psychoanalizy jest sięganie do dzieciństwa – okresu, w którym kształtuje się ludzka świadomość i podświadomość. To właśnie w najmłodszych latach wypracowane zostają określone wzorce zachowań, które w późniejszych czasach – świadomie lub nie – warunkują nasze postępowanie. Wszelkie blokady w naszej osobowości, mające istotny wpływ na ograniczenia w kontaktach z ludźmi oraz trudności, z jakimi boryka się osoba cierpiąca na różnego rodzaju zaburzenia osobowości lub stany depresyjne. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o własne problemy, ograniczenia oraz blokady, psychoterapia psychoanalityczna stanowi niezwykle przydatne narzędzie, pozwalające jeszcze skuteczniej i efektywniej pracować nad własną osobowością.

Jeśli zastanawiasz się, skąd biorą się ograniczenia w Twoim funkcjonowaniu, co sprawia, że brakuje Ci odwagi by zaryzykować i podjąć trudną decyzję, skontaktuj się z nami. Wspólnie znajdziemy odpowiedzi na nurtujące Cię pytana.

Psychoterapia psychoanalityczna
5 (100%) 1 głosów