Cennik


Cennik

Szanowni Pacjenci, na konsultację lekarską lub psychoterapeutyczną prosimy przyjść kilka minut przed jej planowanym rozpoczęciem. Dziękujemy.

Cennik INZPiRO
ważny od 14 września 2020 roku
pierwsza konsultacja lekarza psychiatry  (także on-line) 250 zł * do 60 min.
pierwsza konsultacja lekarza psychiatry z tytułem doktora nauk medycznych / doktora habilitowanego nauk medycznych (także on-line) 300 zł * do 60 min.
kolejna konsultacja lekarza psychiatry (także on-line) 200 zł * do 30 min.
konsultacja psychoterapeutyczna (także on-line) 140 -160 zł 50 min.
sesja psychoterapeutyczna – terapia (także on-line) 140 – 160 zł 50 min.
porada psychologiczna 140 -160 zł 50 min.
konsultacja psychoterapeutyczna par/rodzin 170 – 180 zł 50 min.
konsultacja psychoterapeutyczna par/rodzin 200 – 220 zł 90 min.
konsultacja recepturowa 100 zł
zaświadczenia 100 zł
diet coaching 200 zł 50 min.
life coaching 300 zł 50 min.
superwizja indywidualna dla coachów 200 zł 50 min.
superwizja grupowa dla coachów 150 zł 80 min.
konsultacja psychogerontologa (on- line) 150 zł 50 min.
* W razie konieczności, prosimy o odwołanie lu przełożenie terminu konsultacji
u lekarza NAJPÓŹNIEJ  24 godziny przed jej rozpoczęciem, a jeśli konsultacja obywa się w poniedziałek lub po dniu świątecznym – do g. 21 w piątek lub do g. 21 w ostatni dzień roboczy poprzedzający święto.

Jak bezpłatnie przełożyć lub odwołąć wizytę – przeczytaj : Odwoływanie konsultacji.