Odwoływanie konsultacji lekarskich


Odwoływanie konsultacji lekarskich


Konsultację lekarską  (także e-Konsultację) w INZPiRO umówioną telefonicznie można przełożyć lub odwołać tylko telefonicznie (nie sms i nie mailem) nie poźniej niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem;

w przypadku konsultacji odbywających się w poniedziałek – nie poźniej niż w poprzedzający piątek  do g. 21;

w przypadku konsultacji odbywających się nazajutrz po dniu świątecznym – nie później niż do g. 21 w ostatni dzień roboczy poprzedzający ten dzień świąteczny.

Telefony (w g.8-21): 226540974  i 226540947 .

W przypadku przełożenia lub odwolania konsultacji po określonych wyżej terminach oraz w przypadku niestawienia się Pacjenta/Pacjentki na konsultację w umówionym terminie, w trakcie rejestracji na kolejną konsultację zostanie pobrana DODATKOWA opłata w wysokości 50 proc. ceny konsultacji (czyli razem 150 proc ceny nowej konsultacji). Jeśli Pacjent wcześniej opłacił  nieodbytą z jego powodu konsultację, zapłacona kwota nie podlega zwrotowi, a przy następnej jego rejestracji zostanie pobrana opłata w wysokości 50 proc. ceny nowej konsultacji.

Przekładanie i odwoływanie konsultacji (także e-Konsultacji)  umówionych przez system haloDoctor określa Regulamin, który Pacjent/Pacjentka akceptuje w trakcie rejestracji w systemie haloDoctor.