Odwoływanie konsultacji lekarskich


Odwoływanie konsultacji lekarskich


Konsultację lekarską  (także e-Konsultację) w INZPiRO umówioną telefonicznie można przełożyć lub odwołać tylko telefonicznie (nie sms i nie mailem) nie poźniej niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem;

w przypadku konsultacji odbywających się w poniedziałek – nie poźniej niż w poprzedzający piątek  do g. 21;

w przypadku konsultacji odbywających się nazajutrz po dniu świątecznym – nie później niż do g. 21 w ostatni dzień roboczy poprzedzający ten dzień świąteczny.

Telefony (w g.8-21): 226540974  i 226540947 .

W przypadku przełożenia lub odwolania pierwszorazowej konsultacji lekarskiej lub każdej innej konsultacji lekarskiej 60-minutowej,  po określonych wyżej terminach oraz w przypadku niestawienia się Pacjenta/Pacjentki na konsultację w umówionym terminie, zwrot zapłaconej kwoty nie przysługuje.

W przypadku przełożenia lub odwolania kolejnorazowej konsultacji lekarskiej (20-30 minut) po określonych wyżej terminach oraz w przypadku niestawienia się Pacjenta/Pacjentki na konsultację w umówionym terminie, w trakcie rejestracji na kolejną konsultację zostanie pobrana DODATKOWA opłata w wysokości 50 proc. ceny nowej konsultacji (czyli razem 150 proc ceny nowej konsultacji). Jeśli Pacjent wcześniej opłacił  nieodbytą z jego powodu konsultację, zapłacona kwota nie podlega zwrotowi, a przy następnej jego rejestracji zostanie pobrana opłata w wysokości 50 proc. ceny nowej konsultacji. W przypadku, gdy po raz kolejny z rzędu nie dochodzi do konsultacji z winy Pacjentki/Pacjenta, zapłacona kwota nie podlega zwrotowi i nie może być już zaliczona na poczet kolejnej konsultacji. Jeśli w takim przypadku kwota za dwie z rzędu nieodbyte z winy Pacjentki/Pacjenta konsultacje wciąż nie została zapłacona (150 proc ceny konsultacji), umówienie na kolejną konsultację będzie możliwe po uregulowaniu zadłużenia 150 proc ceny konsultacji.

Przekładanie i odwoływanie konsultacji (także e-Konsultacji)  umówionych przez system rejestracji on-line  określa Regulamin, który Pacjent/Pacjentka akceptuje w trakcie samodzielnej rejestracji.