Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne

Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne

Niektóre zaburzenia psychiczne rozwijają się powoli, podstępnie, nie dają spektakularnych objawów.

Ludzie „zmieniają się” wycofują lub oddalają od dotychczasowego życia. Ich zachowanie może wydawać się niezrozumiałe, dziwaczne dla osób, które ich nie znają ale bliskim niekiedy zmiana ta umyka. Pojawia się nieokreślony lęk, dziwne przekonania i wypowiedzi. Innym razem wydaje się, że osoba rozmawia z kimś, prowadzi dialog mimo że nikogo nie ma w pobliżu. Uwagę mogą zwracać okresy braku aktywności, zamyślenia, braku obecności, zastygnięcia. Gdy wszystko to dzieje się nagle, gwałtownie a zmiana jest wyraźna zwykle nie ma wątpliwości, że należy zgłosić się po pomoc, gdy proces rozwija się powoli, o taką decyzję o wiele trudniej. Diagnoza nie jest oczywista, myśl o schizofrenii wsparta informacjami z internetu pojawia się szybko i potrafi skutecznie zniechęcić tak pacjenta jak i rodzinę do tego by zgłosić się po pomoc. Odwlekanie tej decyzji działa na niekorzyść tak pacjenta jak i rodziny, bliskich czy opiekunów. Odpowiednia diagnoza postawiona przez lekarza psychiatrę oraz terapia pozwalają uporać się z problemem szybciej i bardziej efektywnie.