Lekarze psychiatrzy

Lekarze psychiatrzy

dr n. med. Dariusz Maciej Myszka lekarz, specjalista psychiatra, adiunkt w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od lat specjalizujący się w zakresie zaburzeń lękowych, depresyjnych i zaburzeń snu.  Prowadzi konsultacje psychiatryczne, także w języku niemieckim.

dr hab. n. med. Maciej Kopera – lekarz, specjalista psychiatra. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Adiunkt w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje jako psychiatra w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Odbywał stypendium naukowe Fogarty w University of Michigan Department of Psychiatry Addiction Research Center, gdzie szkolił się i realizował projekty badań z obszaru uzależnień. Zajmuje się leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychoz oraz zaburzeń snu. W INZPiRO prowadzi konsultacje psychiatryczne, także w języku angielskim.

Krzysztof Bogusz – lekarz specjalizujący się w psychiatrii. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz rezydent w Oddziale I Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego. Jest asystentem w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami i pracuje naukowo. Był asystentem w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie nadal prowadzi badania dotyczące powstawania zaburzeń depresyjnych. W INZPIRO prowadzi również konsultacje psychiatryczne w języku angielskim.

Joanna Głowacka – lekarz specjalista psychiatra, członek PTP. Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracowała w Szpitalu Nowowiejskim oraz w PZP przy  CSK przy ul. Wołoskiej w Warszawie. Współpracowała z Zakładem Komórkowej Transdukcji Sygnału PAN. Odbyła szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo- poznawczej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre. Była konsultantem w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Psychodietetyki oraz zarządzania zasobami ludzkimi, a także kurs GCP (Good Clinical Practice). Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, obsesyjno-kompulsywnych oraz psychoz.  Zajmuje się również diagnostyką ADHD u dorosłych.

Rafał Król – lekarz specjalizujący się w psychiatrii. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Oddziale I Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Jest asystentem w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu medycyny uzależnień. Pracuje również w Fundacji Edukacji Społecznej jako certyfikowany doradca ds. HIV/AIDS, oraz lider działań na rzecz osób problemowo używających “chemseksu”. W INZPiRO prowadzi konsultacje psychiatryczne, także w języku angielskim.

Weronika Tyrcha – lekarz specjalizująca się w psychiatrii. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Oddziale Psychiatrycznym Bielańskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych w zakresie Seksuologii Klinicznej na SWPS. Zajmuje się leczeniem zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, psychoz oraz zaburzeń snu. W INZPiRO prowadzi konsultacje psychiatryczne osób dorosłych, także w języku angielskim.

Andrzej Wakarow – lekarz, specjalista psychiatra. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Przez wiele lat był Asystentem Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie. Pracował jako lekarz psychiatra w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie zaburzeń lękowych, depresyjnych i zaburzeń snu oraz ADHD. W INZPiRO zajmuje się również diagnozowaniem osób dorosłych ze spektrum autyzmu. Szkolił się w zakresie psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. W INZPiRO prowadzi konsultacje psychiatryczne, także w języku ukraińskim i rosyjskim.

Paweł Wiśniewski – lekarz specjalizujący się w psychiatrii. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Oddziale I Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, gdzie opiekuje się pacjentami w ramach oddziału ogólnopsychiatrycznego. Zajmuje się leczeniem zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychoz oraz zaburzeń snu. Wcześniej pracował jako wykładowca w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tam prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny w zakresie fizjologii człowieka. W INZPiRO prowadzi konsultacje psychiatryczne, także w języku angielskim.

dr n. med. Justyna Zaorska – lekarz, specjalista psychiatra. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje jako psychiatra w Oddziale Detoksykacyjnym od Narkotyków i innych Substancji Psychoaktywnych Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Pracowała także w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Sue Ryder w Warszawie. Asystent w Katedrze i Klinice  Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W INZPiRO prowadzi konsultacje psychiatryczne. Zajmuje się leczeniem zaburzeń nastroju (depresji, choroby dwubiegunowej), zaburzeń lękowych, psychoz oraz zaburzeń snu.