Specjaliści psychiatrzy

Psychiatrzy konsultujący w INZPiRO

Joanna Głowacka – lekarz specjalista psychiatra, członek PTP. Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracowała w Szpitalu Nowowiejskim oraz w PZP przy  CSK przy ul. Wołoskiej w Warszawie. Współpracowała z Zakładem Komórkowej Transdukcji Sygnału PAN. Odbyła szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo- poznawczej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre. Była konsultantem w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Psychodietetyki oraz zarządzania zasobami ludzkimi, a także kurs GCP (Good Clinical Practice). Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, obsesyjno-kompulsywnych oraz psychoz.  Zajmuje się również diagnostyką ADHD u dorosłych.

dr n. med. Dariusz Maciej Myszka lekarz, specjalista psychiatra, adiunkt w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od lat specjalizujący się w zakresie zaburzeń lękowych, depresyjnych i zaburzeń snu.  Prowadzi konsultacje psychiatryczne, także w języku niemieckim.

dr hab. n. med. Maciej Kopera – lekarz, specjalista psychiatra. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Adiunkt w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje jako psychiatra w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Odbywał stypendium naukowe Fogarty w University of Michigan Department of Psychiatry Addiction Research Center, gdzie szkolił się i realizował projekty badań z obszaru uzależnień. Zajmuje się leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychoz oraz zaburzeń snu. W INZPiRO prowadzi konsultacje psychiatryczne, także w języku angielskim.

Łukasz Franczak  – lekarz specjalizujący się w psychiatrii. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  Szkolenie specjalizacyjne: Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pracuje, jako lekarz psychiatra, na Oddziale Psychiatrycznym, w Poradni Zdrowia Psycicznego oraz w izbie przyjęć. Jest wykładowcą akademickim na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Bierze udział w renomowanych konferencjach, kursach, szkoleniach oraz stażach zawodowych, wymianach zawodowych oraz wolontariatach. Jako lekarz koncentruje się na problematyce zaburzeń psychotycznych oraz zaburzeń z kręgu lekowych i depresyjnych.  Cechuje go zaangażowanie w podejściu do Pacjenta. Leczenie dobiera w sposób nowoczesny i zindywidualizowany, w porozumieniu z Pacjentem: szczegółowo objaśnia dziagnozę i proponowany proces  terapii, odpowiada na wszystkie pytania zadane przez Pacjenta. W INZPiRO prowadzi konsultacje psychiatryczne osób dorosłych. 

Rafał Król – lekarz specjalizujący się w psychiatrii. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Oddziale I Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Jest asystentem w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu medycyny uzależnień. Pracuje również w Fundacji Edukacji Społecznej jako certyfikowany doradca ds. HIV/AIDS, oraz lider działań na rzecz osób problemowo używających “chemseksu”. W INZPiRO prowadzi konsultacje psychiatryczne, także w języku angielskim.

dr n. med. Piotr Podwalski – lekarz, specjalista psychiatra, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień pracuje jako psychiatra w Klinice Psychiatrycznej PUM w Szczecinie, gdzie kieruje Oddziałem Dziennym. Od 2017 w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego terapii rodzin. Jest aktywnym i regularnym uczestnikiem konferencji naukowych (Zjazd Psychiatrów Polskich, Kongresy Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Aktywnie prowadzi badania naukowe. Jest autorem oraz współautorem publikacji naukowych. Jest asystentem na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami: poprzednio w dziedzinie etyki lekarskiej, obecnie – w  dziedzinie psychiatrii. W swojej codziennej praktyce lekarskiej opiera się na zasadach Kodeksu Etyki Lekarskiej, dzięki czemu możliwe jest stworzenie relacji terapeutycznej pacjent – lekarz. W pracy klinicznej wykorzystuje najnowszą wiedzę z zakresu psychiatrii biologicznej,  a dzięki szkoleniu terapeutycznemu psychiatria humanistyczna jest mu również bliska. Zajmuje się leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychoz oraz zaburzeń snu. W INZPiRO prowadzi konsultacje psychiatryczne osób dorosłych. 

Weronika Tyrcha – lekarz specjalizująca się w psychiatrii. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Oddziale Psychiatrycznym Bielańskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych w zakresie Seksuologii Klinicznej na SWPS. Zajmuje się leczeniem zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, psychoz oraz zaburzeń snu. W INZPiRO prowadzi konsultacje psychiatryczne osób dorosłych, także w języku angielskim.

Andrzej Wakarow – lekarz, specjalista psychiatra. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Przez wiele lat był Asystentem Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie. Pracował jako lekarz psychiatra w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie zaburzeń lękowych, depresyjnych i zaburzeń snu oraz ADHD. W INZPiRO zajmuje się również diagnozowaniem osób dorosłych ze spektrum autyzmu. Szkolił się w zakresie psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. W INZPiRO prowadzi konsultacje psychiatryczne, także w języku ukraińskim i rosyjskim.

Paweł Wiśniewski – lekarz, specjalista psychiatra. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Oddziale I Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, gdzie opiekuje się pacjentami w ramach oddziału ogólnopsychiatrycznego. Zajmuje się leczeniem zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychoz oraz zaburzeń snu. Wcześniej pracował jako wykładowca w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tam prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny w zakresie fizjologii człowieka. W INZPiRO prowadzi konsultacje psychiatryczne, także w języku angielskim.

dr n. med. Justyna Zaorska – lekarz, specjalista psychiatra. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje jako psychiatra w Oddziale Detoksykacyjnym od Narkotyków i innych Substancji Psychoaktywnych Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Pracowała także w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Sue Ryder w Warszawie. Asystent w Katedrze i Klinice  Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W INZPiRO prowadzi konsultacje psychiatryczne. Zajmuje się leczeniem zaburzeń nastroju (depresji, choroby dwubiegunowej), zaburzeń lękowych, psychoz oraz zaburzeń snu. 

Adam Zduńczyk  – lekarz specjalizujący się w psychiatrii. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień pracuje z pacjentami w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Cenne doświadczenie zdobywał także w poradni przyszpitalnej Bielańskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. W swojej praktyce priorytetowo traktuje osobiste potrzeby Pacjentki/Pacjenta, dostosowując do nich odpowiednie i bezpieczne metody leczenia i psychoedukacji.  Swoją wiedzę sukcesywnie poszerza przez udział w konferencjach, wykładach i sympozjach. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń nastroju (depresja, choroba dwubiegunowa), zaburzeń lękowych, psychotycznych oraz leczeniem zaburzeń snu. W INZPiRO prawadzi konsultacje również w jezyku angielskim.

Szukając psychiatry w Warszawie, warto zorientować się, jakie standardy świadczenia usług medycznych ma zarówno poradnia zdrowia psychicznego, jak i lekarz, który w niej przyjmuje. Jak długo trwa pierwsza konsultacja lekarska, bez względu na jej charakter: ta stacjonarna w gabinecie lekarskim, i ta on-line w trybie teleporady. Pierwsza konsultacja ma charakter diagnostyczny, więc lekarz nie może się spieszyć. W pośpiechu nie można postawić właściwej diagnozy medycznej. Dlatego wg standardów INZPIRO pierwsza konsultacja lekarska trwa godzinę. Kolejne konsultacje, w trakcie których lekarz monitoruje proces leczenia, są krótsze, ale jeżeli lekarz uzna, że również wizyta kontrolna powinna trwać dłużej, poinformuję o tym Pacjenta. W INZPiRO Pacjenci mogą, bez dodatkowych opłat, telefonicznie skontaktować się ze swoim lekarzem, także po konsultacji, jeśli chcą wyjaśnić wątpliwości lub o coś jeszcze lekarza dopytać. Wystarczy w tej sprawie zadzwonić do recepcji INZPiRO i zgłosić takie życzenie. Lekarz do Pacjenta oddzwoni. W INZPiRO Pacjenci są najważniejsi.