Kiedy do psychiatry? Kiedy do psychoterapeuty? Kiedy do psychologa?

Kiedy do psychiatry? Kiedy do psychoterapeuty? Kiedy do psychologa?

Do psychiatry, czy do psychoterapeuty? A może do psychologa? To pytania, które stawiają sobie Pacjenci, którzy szukają pomocy w kryzysie psychicznym. Wyjaśnijmy krótko: kim jest psychiatra, a kim psychoterapeuta i psycholog.

Spis treści

  1. Kim jest psychiatra?
  2. Kim jest psychoterapeuta?
  3. Kim jest psycholog?
  4. Depresja – psycholog czy psychiatra?
  5. Kiedy iść do psychiatry?
  6. Po co idzie się do psychiatry?
  7. Po czym poznać że mam depresję?
  8. Co mówić na wizycie u psychiatry?
  9. Na co zwraca uwagę psychiatra?

Kim jest psychiatra?

Psychiatra, to absolwent studiów medycznych. Jest lekarzem specjalistą psychiatrą lub lekarzem w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Lekarz psychiatra stawia diagnozę medyczną, a potem leczy zaburzenia i choroby psychiczne za pomocą farmakoterapii (leki). Psychiatra ma więc prawo wystawić receptę i zwolnienie lekarskie. Dobry lekarz psychiatra dba o swój stały rozwój zawodowy, leczy wg najwyższych nowoczesnych standardów, szanuje zdanie Pacjenta, w trakcie konsultacji psychiatrycznej stwarza poczucie bezpieczeństwa i komfortu, nie spieszy się, słucha wnikliwie, jest wyrozumiały i życzliwy dla Pacjenta.

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta, to absolwent studiów wyższych (najczęściej psychologicznych, pedagogicznych, medycznych lub innych), który dodatkowo ukończył minimum czteroletnie specjalistyczne szkolenie psychoterapeutyczne w jednym z nurtów psychoterapeutycznych (w INZPiRO pracują m.in. psychoterapeuci integracyjni, psychoterapeuci Gestalt, psychoterapeuci poznawczo-behawioralni). Dobry psychoterapeuta ukończył własną kilkuletnią psychoterapię i pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora. Psychoterapeuta prowadzi terapię Pacjenta /Klienta bez udziału farmakoterapii, zna jednak mechanizmy emocjonalne człowieka i sposób jego społecznego funkcjonowania. Podkreślmy to: psychoterapeuta nie jest lekarzem, nie stawia diagnoz medycznych, nie wystawia recept ani zwolnień. Psychoterapia indywidualna to proces leczenia zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania problemów osobistych, w tym np. problemów w relacjach z innymi ludźmi za pomocą środków psychologicznych. Dzieje się to przez cykliczny kontakt z psychoterapeutą w gabinecie psychoterapeutycznym lub on-line. Psychoterapia jest dla każdego. Nie trzeba doświadczać zaburzeń emocjonalnych lub choroby psychicznej, by skorzystać z psychoterapii. Psychoterapia indywidualna służy zmianie, służy rozwojowi osobistemu, zwiększeniu świadomości własnych emocji, sposobu przeżywania relacji z otoczeniem, ale i z samym sobą.

Kim jest psycholog?

Psycholog to absolwent magisterskich studiów psychologicznych. Nie jest lekarzem. Nie stawia diagnozy medycznej, nie leczy. Nie wystawia recept ani zwolnień. Psychologia to szeroka dziedzina wiedzy. Nie każdy psycholog pracuje z Pacjentami. Robi to psycholog kliniczny, który zajmuje się stawianiem diagnozy psychologicznej (testy), opiniuje i orzeka, udziela porad psychologicznych, ewentualnie może udzielić doraźnej pomocy w kryzysie. Psycholog nie prowadzi psychoterapii.

Depresja – psycholog czy psychiatra?

Teraz, kiedy już wiemy, kim jest lekarz psychiatra, kim psycholog, a kim psychoterapeuta, łatwiej nam będzie zdecydować do którego specjalisty się zgłosić po pomoc. Trzeba zadać sobie pytanie, jakiego typu dolegliwości nam doskwierają, jakie jest natężenie i co chcemy uzyskać po konsultacji u specjalisty. Jeśli podejrzewamy u siebie depresję, chcemy, by objawy depresji utrudniające nam codzienne funkcjonowanie minęły jak najszybciej, warto zgłosić się najpierw do lekarza psychiatry. Depresja to choroba.

Kiedy iść do psychiatry?

Do lekarza psychiatry należy się zgłosić, kiedy złe samopoczucie psychiczne jest trudne do zniesienia i/lub utrudnia codzienne funkcjonowanie – wtedy wymagana jest jak najszybsza interwencja medyczna. Im wcześniej rozpoznana choroba (np. depresja albo zaburzenia lękowe), tym większa szansa na szybszą poprawę stanu zdrowia. Dobry lekarz psychiatra wdraża i kontroluje proces leczenia, służy wnikliwą rozmową i wynikającym z niej wsparciem. Zwykle psychiatra nie prowadzi psychoterapii, ale może uznać ją za pożądaną dla procesu leczenia i skierować Pacjenta do psychoterapeuty.

Po co idzie się do psychiatry?

Do psychiatry wybieramy się wtedy, kiedy nasze zdrowie psychiczne jest w słabej kondycji, kiedy nasza psychika potrzebuje pomocy. Na przykład, kiedy trudne doświadczenia życiowe są aż tak bolesne, że nie możemy normalnie funkcjonować. Można powiedzieć inaczej: kiedy samo istnienie jest cierpieniem trudnym do udźwignięcia, warto skorzystać z interwencji lekarza psychiatry. Bywa i tak, że zaburzenia nastroju nie mają jasnej, dającej się określić przyczyny. Smutek, czy nawet rozpacz pojawiły się znikąd i nie dają żyć. Człowiek źle je, źle śpi, źle funkcjonuje, płacze, nie ma nadziei na nic i boi się żyć. Wtedy również warto zgłosić się do psychiatry. Zmiana samopoczucia psychicznego, bądź też trudne do wytłumaczenia zmiany w zachowaniu, w dotychczasowych zwyczajach, izolowanie się od otoczenia, to również sygnały, które powinny nas skłonić do rozmowy z psychiatrą. Na własny temat albo na temat kogoś, kto jest nam bliski, ale, pomimo przykrych objawów, nie jest skłonny iść do lekarza psychiatry.

Po czym poznać że mam depresję?

Depresja może objawiać się różnie, a czasem chowa się za dolegliwościami somatycznymi, które pozornie nic nie mają wspólnego z psychiką. Mówimy wtedy o maskach depresji. Ale najpierw wymieńmy objawy występujące najczęściej: to przedłużający się obniżony nastrój, smutek, przygnębienie, płaczliwość. Człowieka nic nie cieszy, nie ma siły i ochoty jakąkolwiek aktywność, nie chce mu się iść do pracy, nie chce mu się wyjść na spacer, jest cięgle zmęczony, ciągle się zamartwia, unika towarzystwa, pije więcej alkoholu, często samotnie. Odczuwa niepokój, lęk, zwykle przed kolejnym dniem albo trudne do zniesienia napięcie albo obojętność. Nie ma apetytu i źle śpi w nocy, budzi się za wcześnie. Ma myśli samobójcze. Dodatkowo chory na depresję może się skarżyć na objawy somatyczne, takie jak ból głowy, bóle mięśni, zasychanie w ustach, utrata wagi. Wyżej wymienione objawy zwykle nie występują jednocześnie wszystkie, niektóre w ogóle mogą się nie pojawiać. Różne też może być ich nasilenie. Jeśli podejrzewasz u siebie depresję, umów się na konsultację do lekarza psychiatry.

Co mówić na wizycie u psychiatry?

Na wizycie u psychiatry, zarówno tej stacjonarnej w gabinecie lekarskim, jak i tej online przez kamerę, trzeba powiedzieć lekarzowi, co nas skłoniło do konsultacji psychiatrycznej. Co takiego stało się ostatnio w naszym życiu lub co takiego dzieje się w naszym życiu od dłuższego czasu, że naszym zdaniem potrzebujemy wsparcia lekarza psychiatry. Lekarz będzie zadawał pytania. Większość z nich będzie miała charakter osobisty. Warto na nie odpowiadać szczerze i w miarę możliwości wyczerpująco. Wszystko, co Pacjent mówi do psychiatry, jest objęte tajemnicą lekarską. Informacje, które lekarz uzyskuje od Pacjenta, służą postawieniu właściwej diagnozy i wdrożeniu właściwego leczenia. Dlatego u psychiatry najlepiej mówić prawdę. Dobry lekarz psychiatra w INZPiRO stwarza przyjazną atmosferę wizyty, daje pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. W INZPiRO wiemy, jak leczyć.

Na co zwraca uwagę psychiatra?

Psychiatra jest lekarzem, którego zadaniem jest trafne postawienie diagnozy medycznej, a następnie wdrożenie odpowiedniego leczenia i monitorowanie jego dalszego przebiegu. Celem lekarza psychiatry jest dobre zdrowie psychiczne Pacjenta, zniesienie przykrych objawów i dolegliwości, poprawa samopoczucia psychicznego i sposobu codziennego funkcjonowania, a jeśli to jest możliwe – powrót do zdrowia. Aby leczenie było jak najbardziej skuteczne, lekarz psychiatra zwraca uwagę na wszystkie informacje, które zgłasza mu Pacjent w trakcie konsultacji. Lekarz pyta nie tylko o zdrowie psychiczne, ale i fizyczne. Pyta o sytuację rodzinna i społeczną Pacjenta, dopytuje o zwyczaje, przyzwyczajenia, nałogi. Lekarz obserwuje Pacjenta i jeśli z tej obserwacji wynikają pytania, po prostu dopytuje. Oczywiście lekarz wraca uwagę także na historię zdrowia Pacjenta oraz, jeśli było, dotychczasowe leczenie. Lekarz chce pomóc Pacjentowi, dlatego pierwsza konsultacja diagnostyczna jest wnikliwa i trwa długo (60 minut).

Jeśli chcesz się zgłosić na konsultację psychiatry w Warszawie, a mieszkasz daleko, możesz skorzystać z opcji teleporady czyli konsultacji lekarskiej on-line. Także konsultacja psychoterapeutyczna może się odbyć stacjonarnie – w naszej poradni w centrums tolicy lub on-line. Wystarczy telefon lub komputer wyposażony w sprawną kamerę i mikrofon oraz łącze internetowe.